Skip to main content

Treepower | 2.0

I Norrbotten och Västerbotten pågår en grön industriell omställning för hållbarare produkter, men hållbara värdekedjor hela vägen fram till kund kräver också en hållbar logistik. Mycket av transporter på land går att elektrifiera medan arbetsfordon, fartyg och flyg är svårare. Det behövs långsiktigt hållbara drivmedel för de transportsektorerna.

Läs mer

Kort om det stödjande projektet Hållbara drivmedel i norr

Syfte:  Projektet handlar om hur övre Norrland kan mötea utmaningarna med fossilberoendet inom transportsektorn.

Mål: Etablera samverkansarenor med de stora regionala transportköparna med målet att kartlägga behov kring framtidens hållbara transporter. Därefter ta fram en färdplan för vilket drivmedel som bör produceras och hur det kan implementeras.

Långsiktiga mål: Bidra till att transportbranschen når målet om fossilfritt drivmedel senast 2030 samt till ökad sysselsättning och tillväxt i Norrbotten.

Tidsram: Augusti 2023–juli 2026.

Häng med!

Anmäl dig här

Vill du hålla dig uppdaterad om det senaste från TreePower? Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange e-postadress nedan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: