BIOFLYGBRÄNSLE

Framtidens flygresor

Läs mer

REGIONALT PARTNERSKAP FÖR GLOBALA UTMANINGAR
– GENOM ANDRA GENERATIONENS BIOFLYGBRÄNSLE.

Mobilitet är en förutsättning för tillväxt och flyget hjälper hela landet att leva. Men branschen står inför en stor utmaning – att bli fossilfri till 2030. I Norrbotten finns unika förutsättningar för att driva utvecklingen för en omställning och skapa nästa generations bioflygbränsle, baserad på skoglig råvara.

Näringsliv och kommun i Luleå och Piteå och Luleå Tekniska Universitet har därför gått samman i initiativet TreePower. Tillsammans ger vi oss ut på en framtidsresa mot fossilfritt

flygbränsle baserat på skogliga restprodukter. Syftet är att bidra till ett storskaligt teknikskifte, ökad cirkularitet och en snabbare omställning till fossilfritt flyg och minskat fossilberoende.

Hör av dig om du vill veta mer eller vara med på resan!

Kontakta oss

» Fossilfritt
inrikeflyg
till 2030 »

Kort om projektet

Projektet ska under tre år utveckla de förutsättningar som behövs för att starta en storskalig kommersiell inhemsk produktion av bioflygbränsle i Norrbotten. Projektet är en samverkan mellan flera aktörer som tillsammans arbetar för att nå det långsiktiga målet – ett fossilfritt inrikesflyg till 2030 och ökad sysselsättning och tillväxt i Norrbotten.

Syfte: Skapa förutsättningar för storskalig produktion av bioflyg- bränsle i Norrbotten.

Mål: Ett business case för produktion av bioflygbränsle.

Långsiktiga mål: Bidra till att flygbranschen når målet om ett fossilfritt inrikesflyg senast 2030 samt till ökad sysselsättning och tillväxt i Norrbotten.

Tidsram:Januari 2020–december 2022.

Projektgrupp: Luleå Business Region är projektägare och Luleå tekniska universitet och Piteå science park är samverkansparter. Ett stort antal strategiska partners bidrar i arbetet.

Om oss
Tree Power

Vår arbetsprocess

För att kunna utveckla och starta upp en kommersiell och storskalig inhemsk produktion av bioflygbränsle måste rätt förutsättningar finnas på plats. TreePower kommer därför arbeta utifrån fem grundläggande byggstenar – råvara, teknologi, energi, lokalisering och marknad – som genomsyrar hela projektet. Vid projektets slut ska alla byggstenar vara på plats och tillsammans utgöra slutleveransen – Ett business case för kommersiell storskalig inhemsk produktion av bioflygbränsle.
Byggstenar

Anmäl dig här

Vill du hålla dig uppdaterad om det senaste från TreePower? Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange e-postadress nedan