Skip to main content

Den 1 oktober började en förnyad FSC-standard för skogsbruk i Sverige att gälla. Standarden innehåller stärkta krav på hänsyn till miljöintressen och sociala intressen. Bland annat ska naturvärdesbedömningar göras inför vägutbyggnader och grövre gallring och kraven för att motverka stora, kala avverkningsytor har utvecklats. Läs vidare och ladda ner rapporten på FSC Sveriges hemsida.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: