Skip to main content

Den 20 november inleddes ett samarbete mellan ett antal aktörer i norra Sverige, initierat av Biofuel Region och TreePower.  Syftet är att skapa en gemensam plattform för näringspolitisk dialog som underlättar inhemsk produktion av bioflygbränsle.

Biofuel Region har värdskapet för samarbetet som förutom TreePower även innefattar North Sweden, The Power Region, SEKAB och SCA Östrand med flera. Vid det inledande mötet presenterades olika initiativ för en grön omstart av flyget. Deltagarna formulerade även gemensamma utmaningar, till exempel att det inom delar av EU finns ett motstånd mot att bruka skogen.

– I samarbetet är vi många aktörer som arbetar för att flyget ska bli fossilfritt. Teknik och kunskap finns, men flera marknadsmässiga förutsättningar saknas för att det praktiskt ska gå att genomföra. Vi behöver även vara tydliga med att en stor mängd bioflygbränsle kan produceras från skogliga sidoströmmar samt genom energieffektivisering av befintliga processer. På så sätt kan vi öka förädlingen av skogsbrukets restprodukter utan att öka skogsavverkningen, säger Helena Holmgren, projektledare TreePower.

Tillsammans har deltagarna större möjlighet att påverka beslutsfattare kring stimulanser för att komma igång med den inhemska produktionen av bioflygbränsle. Det behövs både incitament för att öka efterfrågan och för att främja investeringar i ny, kapitalintensiv teknik.

– Genom att driva dessa frågor gemensamt får vi en starkare röst utåt. Vi kan dra nytta av varandras erfarenheter, kompetenser och nätverk för en effektivare näringspolitisk dialog, säger Helena Holmgren.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: