Skip to main content

Ann-Britt Edfast, forsknings- och utvecklingschef, Sveaskog

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Bolagets kärnverksamhet är skogsförvaltning samt försäljning av timmer, massaved och biobränsle.

Varför har ni valt att vara partner i samverkansplattformen TreePower?

– Sveaskog deltar därför att vi har en råvara som kan bidra till den gröna omställningen mot fossilfrihet.

Vad ser du behövs för att lyckas med inhemsk produktion av bioflygbränsle?

– Det krävs ett tydligt och långsiktigt politiskt ledarskap. Dessutom är det av yttersta vikt att politiken skapar regulatoriska förutsättningar och ekonomiska incitament för satsningar på inhemsk, förnybar biodrivmedelsproduktion.

Foto: Norra Skog


Patrik Jonsson, virkeschef med ansvar för virkesaffärer, biobränslen och logistik, Norra Skog

Norra Skog är medlemsägt av 27 000 privata skogsägare. Föreningen äger tre sågverk, en stolpfabrik och har nyligen investerat i ett massabruk.

Varför har ni valt att vara partner i samverkansplattformen TreePower?

– Vi vill vara med och förädla den skogliga råvaran med syfte att skapa värden åt våra medlemmar.

Vad ser du behövs för att lyckas med inhemsk produktion av bioflygbränsle?

– Effektiv produktion som kan konkurrera med andra bränsletyper och därmed göra bioflygbränsle till ett självklart val för flygoperatörerna.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: