Skip to main content

Den 20 november presenterade EU-kommissionen sitt utkast på en ny taxonomi, EU:s klassificeringssystem för hållbara investeringar. Förslaget har varit ute på samråd till och med den 18 december och TreePower har lämnat ett svar med sina synpunkter:

– Vi välkomnar initiativet med taxonomin och det gemensamma arbetet för en hållbar, fossilfri framtid. Samtidigt anser vi att delar av förslaget är otydligt och lämnar ett stort tolkningsutrymme som riskerar att försvåra forskning och investeringar i bioflygbränsle. Bland annat kan det tolkas som att biobränsle är en övergångsteknologi som ska fasas ut, vilket skulle få stor negativ påverkan på intresset. I själva verket är ökad produktion av bioflygbränsle en förutsättning för omställningen till en hållbar flygsektor. El och vätgas är bra komplement men kommer inte att kunna ersätta befintlig flygtrafik under överskådlig framtid, säger Helena Holmgren, projektledare TreePower.

TreePowers yttrande behandlar följande punkter:

  1. Alltför kort svarsperiod.
  2. Biodrivmedel ska inte ses som en övergångslösning.
  3. Hållbar effektivitet inom flyget.
  4. Regional potential.
  5. Nya bio-möjligheter.

Läs yttrandet i sin helhet, här.

Yttrandet är signerat projektgruppen.

Helena Holmgren
Projektledare, TreePower

Fredrik Granberg
Verksamhetsansvarig, LTU GreenFuels

Ulf Westerberg
Innovationsledare, Piteå Science Park

Carl Wangel
Marknadschef, Luleå Business Region

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: