Skip to main content
Foto: Maria Fäldt

Anders Lundkvist, kommunalråd i Piteå kommun

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har drygt 42 000 invånare. Skogen och skogsindustrin utgör en stabil bas för Piteås näringsliv. Här finns bland annat sågverk, industriella husbyggare och pappersmassabruk. Många skogsprodukter passerar genom Piteå hamn.

Varför har ni valt att vara partner i samverkansplattformen TreePower?

– Vi tycker att TreePower är ett viktigt projekt med en väldigt stark laguppställning. Så för Piteå kommun var det ett enkelt val att bli partner. Skogen är vår viktigaste råvara och här bedrivs forskning inom energiområdet genom RISE. Kommunen har höga klimatambitioner och satsar på att bli fossiloberoende så fort som möjligt, gärna före de nationella målen.

Vad krävs för att lyckas med inhemsk produktion av bioflygbränsle

– För närvarande ser jag framförallt två stora utmaningar: dels konkurrensen om råvaran i form av restprodukter från skogsbruket, dels att hålla ett tillräckligt högt tempo i projektet. Det är viktigt att dra nytta av trender i omvärlden och alliera sig med aktörer som kan hjälpa till att föra projektet framåt. För att skapa ett större intresse på marknaden krävs konkreta resultat som visar att konceptet fungerar.

Vad är din vision för framtidens flyg?
– Vi måste ha ett miljövänligt flyg framåt, både för nöjes- och affärsresor. Branschen har dock drabbats hårt av coronapandemin, det är en helt annan framtidsprognos med större osäkerhet än tidigare. Särskilt affärsflyget kommer få svårt att återhämta sig nu när allt fler möten hålls på distans. Framtidens flygplansflotta kommer att använda en blandning av olika tekniker och bränslen. El för kortare sträckor medan längre resor kräver flytande bränsle med högt energiinnehåll. Här är skogsbaserade biobränslen ett intressant spår men det behövs en flora av olika lösningar för att tillgodose behovet.

Foto: Luleå Energi


Luleå Energi är ett kommunalt bolag med tjänster inom elnät, fjärrvärme och bredband. Verksamheten har omkring 160 anställda och omsätter cirka en miljard kronor årligen.

Varför har ni valt att vara partner i samverkansplattformen TreePower?

– Grunden är att vi sätter hållbarhetsfrågan högt på agendan. Idag är energi den tveklöst viktigaste förutsättningen i klimatomställningen. Som energiföretag jobbar vi varje dag med att ställa om energisystemet samtidigt som vi hjälper människor, företag och industrier att bli mer resurseffektiva. Vi vill tillvarata möjligheten att använda eventuell restvärme eller andra restprodukter från TreePowers produktion i vår egen verksamhet. Vi är positivt inställda till den här typen av satsningar i samverkan mellan olika branscher och aktörer.

Vad krävs för att lyckas med inhemsk produktion av bioflygbränsle?

– Det är viktigt att säkra tillgången på den råvara och energi som krävs för produktionen. Idag är det hård konkurrens om råvaran och det pågår en del olika utvecklingsprojekt inom träförädling som kan öka efterfrågan ytterligare.

Vad är din vision för framtidens flyg?

– Förhoppningsvis kommer hållbara bränslen spela en viktig roll för framtidens flyg. Jag tror också att det blir en generell omställning till färre flygresor, för klimatets skull. Under pandemin har vi lärt oss att mycket går att lösa på distans med digitala hjälpmedel. Flyget kommer sannolikt inte att återgå till det ”normala” utan våra resvanor förändras.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: