Skip to main content

TreePower har tagit fram ett position paper för en snabb, smart och leveranssäkrad omställning av flyget. Här beskriver vi vilka åtgärder som är viktigast för att minska flygets klimatavtryck, utan att riskera de transportpolitiska målen.

Flyget är av central betydelse för långväga och snabba transporter nationellt och internationellt. Det är en nödvändig del av transportsystemet och en förutsättning för regional tillgänglighet, attraktivitet och konkurrenskraft. Samtidigt står flyget inför stora utmaningar för att, i likhet med övrig samhällsutveckling, minska sitt klimatavtryck. En viktig del i detta är att minska användandet av fossila drivmedel. För att möta denna utmaning har flygbranschen tagit fram en egen färdplan inom ramen för det av regeringen tillsatta färdplansarbetet som drivs av Fossilfritt Sverige. Eftersom flyget inte heller har samma snabba möjligheter att elektrifieras som andra sektorer, är det viktigt att utifrån befintlig teknik, kunskap och potential växla upp arbetet. Därmed blir inhemsk biobaserad flygbränsleproduktion en viktig förutsättning för att nå flygbranschens och politikens färdplansmål.

Trots stor potential, framstående forskning, snabb teknikutveckling och en stark industritradition, saknar Sverige drivmedelsproducenter för flyget. Inhemsk produktion skulle innebära större utbud som bättre kan möta reduktionsplikten. Den importberoende ställning som Sverige har i frågan om hållbart flygbränsle innebär samtidigt en nationell sårbarhet och begränsningar med avseende på kontroll och spårbarhet utifrån bränslets livscykel.

För att stödja, påskynda och utveckla flygbranschens minskade fossilberoende behöver industrin få rätt incitament att bidra till produktion av bioflygbränsle, primärt genom:

En kraftfull marknadsförflyttning för biobaserat flygbränsle genom en ökad offentlig efterfrågan, samt en rejäl stimulans för att få igång inhemsk produktion av biobaserat flygbränsle.

Ett optimerat råvaruutnyttjande genom att nyttja sidoströmmar inom skogsnäringen och returflöden, samt att resurs- och energioptimera dagens användning av skoglig biomassa.

Läs hela vårt position paper här!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: