Den 23 april höll TreePower en presentation för programrådet för Norrbottens regionala skogsprogram på temat innovativa produkter från skogsnäringen. På mötet medverkade en rad skogliga intressenter såsom skogsägare, sågverk, besöksnäring, rennäring, länsstyrelsen, Skogsstyrelsen etc.

– Detta är ett bra forum för att sprida kunskap om projektet och stärka den regionala förankringen. Vår ursprungliga tanke, förutom att presentera Treepower, var att vi skulle få en möjlighet att föra samtal med deltagarna i det regionala skogsprogrammet kring den debatt om skogen som intensifierats i media under våren, i synnerhet bioflygbränslets roll i klimatomställningen. Det kom dock så många frågor från deltagarna om själva projektet att det tänkta samtalet får vänta till ett senare tillfälle. Det var roligt att vår presentation gav upphov till ett stort intresse bland deltagarna i programrådet, säger Helena Holmgren, projektledare TreePower.

Foto: Daniel Holmgren, Cre8Photo

Leave a Reply

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: