Skip to main content

Fredrik Granberg. Foto: Jimmy Edlund, Burban Studios

TreePower arbetar utifrån fem grundläggande byggstenar, varav en är lokalisering. Just nu undersöks både greenfield (nyetablering på en tom yta) och brownfield (integrering med en befintlig industri) som tänkbara lösningar för tillverkning av bioflygbränsle.

Fredrik Granberg. Foto: Jimmy Edlund, Burban Studios

Vid en brownfield-lösning kan graden av integration variera rätt mycket vad gäller samnyttjande av infrastruktur, stödprocesser, råvaror, sidoströmmar och förnödenheter. Genom integrering och samnyttjande med ökad effektivitet kan både kapitalkostnader och driftkostnader minskas, med ökad lönsamhet som följd.

– I våra kontakter med olika industrier möter vi en nyfikenhet på möjligheterna att bredda den befintliga affären, till exempel genom att vidareförädla sidoströmmar och addera nya råvaror. Det måste givetvis vara lönsamt och det finns många parametrar att ta hänsyn till så det är inget enkelt beslut, säger Fredrik Granberg, Project Manager på Luleå tekniska universitet.

En möjlig lösning är ett biokluster där industrier med liknande verksamheter delar på gemensamma förnödenheter såsom el, ånga, vatten och gas för att maximera nyttan av råvaror och energi. I ett sammanlänkat kluster kan anläggningar ägas av en eller flera parter.

– Vi fortsätter att utreda förutsättningarna för både brownfield- och greenfieldetableringar. Positivt är att det redan nu finns beslutad produktionskapacitet för cirka 13 miljoner kubikmeter bioflygbränsle i världen till 2026. Det finns en uttalad efterfrågan på marknaden om cirka 15 miljoner kubikmeter till 2030 och tekniken är redo att leverera, säger Fredrik Granberg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: