Skip to main content

Henrik Littorin, konsult inom hållbart flyg, har gjort en kartläggning av marknadsförutsättningarna för hållbart flygbränsle på uppdrag av TreePower. Kartläggningen är baserad på research av pågående projekt samt intervjuer med bränsleproducenter, råvaruleverantörer, potentiella köpare med flera.

Henrik Littorin. Foto: Skellefteå Airport

– Eftersom det är en ny marknad finns en rad osäkerhetsfaktorer att beakta. Det innebär att riskminimering blir centralt både vad avser teknikval, kostnader, intäkter, policyändringar över tid, hållbarhetsdefinitioner, tillkommande konkurrens med mera. Det gäller att säkra en så pass långsiktig råvaruförsörjning och avsättning för bränslet att investerare, kreditgivare, köpare som tecknar långsiktiga avtal med flera känner sig tillräckligt trygga i de satsningar man gör, säger Henrik Littorin.

Idag finns det ett antal kommersiella projekt runt om i världen, inte minst i USA, där man bygger stora produktionsanläggningar och har tecknat långsiktiga avtal med köpare. Enligt kartläggningen finns det än så länge ingen standardlösning utan alla anläggningar och affärsupplägg är unika. En stor utmaning är att kostnaden för hållbart flygbränsle är betydligt högre än för traditionellt bränsle. En del av lösningen kan vara att utnyttja sidoströmmar från produktionen samt statliga stöd och subventioner för att få ihop kalkylen. Det kan finnas fördelar med att bygga en flexibel anläggning som kan ställa om produktionen vid behov, till exempel på grund av ändrade regler eller teknologi. Det är också viktigt att ha full koll på hela distributionskedjan i ett tidigt skede för att säkerställa kvaliteten på bränslet i alla led.

I dagsläget indikerar de mål som finns i EU och USA att det kommer att finnas en efterfrågan på cirka 15 miljoner kubikmeter hållbart flygbränsle 2030 och 170 miljoner kubikmeter 2050. Baserat på kvotpliktsförslaget inom EU beräknas investeringsbehoven för tillverkarna av hållbart flygbränsle uppgå till drygt 10 miljarder euro under perioden 2021–2050. Det innebär i sin tur att över 100 produktionsanläggningar för hållbart flygbränsle behöver byggas i EU fram till 2050 för att komma upp i nödvändig produktionskapacitet.

Den som vill ha en del av marknaden för hållbart flygbränsle har inte tid att sitta och vänta på den perfekta lösningen. Man måste förhålla sig till de risker och den osäkerhet som finns och försöka hantera detta. Som tur är finns det en hel del kunskap om befintliga anläggningar och avtal som är användbart när man skapar sin egen modell, säger Henrik Littorin.

Fakta

TreePower arbetar utifrån fem grundläggande byggstenar – råvara, teknologi, energi, lokalisering och marknad. Vid projektets slut ska alla byggstenar vara på plats och tillsammans utgöra slutleveransen – ett business case för kommersiell storskalig inhemsk produktion av bioflygbränsle.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: