Skip to main content

Hallå där Jörgen Andersson-Strand, vd hos PiteEnergi

Varför har ni valt att vara partner i samverkansplattformen TreePower?

– För ett innovativt energibolag där hållbarhet är centralt i verksamheten går TreePower helt i linje med våra ambitioner. För PiteEnergi är det viktigt att aktivt delta i den gröna omställningen och utvecklingen i regionen.

Vad krävs för att lyckas med inhemsk produktion av bioflygbränsle?

– Det gäller att skapa intresse och engagemang hos investerare och alla aktörer i värdekedjan. En väl fungerande värdekedja med ett kommersiellt och tekniskt gångbart koncept är en förutsättning.

Vad är din vision för framtidens flyg?

– Hela transportsektorn är inne i en grön omställning som även omfattar flyget. Digitala möten och ett större miljömedvetande kommer troligen att minska flygtrafiken i jämförelse med läget före pandemin. Framtidens flyg kommer att vara miljövänligt med färre avgångar och till en något högre kostnad, vilket dock mer miljömedvetna resenärer kan acceptera.

PiteEnergi är ett lokalt och hållbart energibolag som levererar 100% förnybar el, snabbt bredband, stabilt elnät samt bekväm, hållbar fjärrvärme.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: