Skip to main content

Den 17 mars anordnade TreePower tillsammans med Region Norrbotten konferensen ”Framtidens flygande i Norrbotten”. Flygplatschefer, kommunalråd, näringslivschefer, besöksnäring med flera samlades för att lyssna på framstående talare om flygets hållbara utveckling i Sverige samt workshoppa kring framtidens flygande i Norrbotten.

Många bra samtal fördes om vad kommuner, organisationer och näringsliv kan göra för att stötta flygets hållbara utveckling. Under seminariet målades en ny bild av Norrbottens framtida transportkarta upp.

Teknikutvecklingen som pågår för framtidens flyg kommer att leda till en ökad komplexitet i luften. Nya farkoster, så som exempelvis drönarflyg, kan bli vanliga. I och med detta blir även frågor kring hantering av luftrummen aktuella. Men även på marken, där aspekter som tankning, energilagring, lokal elproduktion och elförsörjning är något som vi redan nu måste börja fundera på.

Under ett panelsamtal med David Hild (Fly Green Fund), Lena Wennberg (Swedavia), Fredrik Kämpfe (Transportföretagen) och Anders Lundbladh (GKN Aerospace) diskuterades bland annat följande punkter:

  • Sverige och Europa är långt fram i utvecklingen av fossilfria flygtransporter men nu måste vi börja växla upp arbetet.
  • Vi måste se till att det finns resurser i systemen för att stödja infrastrukturutvecklingen.
  • Det behövs mer fokuserade medel till forskning och utveckling.
  • Reduktionsplikten för flyg är bra för att snabba på omställningen men den räcker inte.
  • Vi kommer inte att ha en sorts hållbart drivmedel utan olika för olika typer av transporter.
  • Det är viktigt att alla tekniker kan samverka och att vi nyttjar de synergier som finns på ett smart sätt.

TreePower presenterade även sitt initiativ för hållbart flygbränsle, vars syfte är att skapa förutsättningar och rulla ut röda mattan för intressenter som vill investera i en anläggning för produktion av hållbart flygbränsle. Tack till Region Norrbotten som arrangerade konferensen tillsammans med oss, Fly Green Fund, Transportföretagen, HL Insight, GKN Aerospace, Swedavia och Trafikverket för er kunskap och insiktsfulla omvärldsspaningar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: