Skip to main content

Hallå Ylva Sardén, strateg inom regionala projektstöd på Region Norrbotten.

Varför har ni valt att vara partner till TreePower?

– Vi har det regionala utvecklingsansvaret i Norrbotten och ska därmed främja aktiviteter som gynnar regionens utveckling. Vi ser TreePower som ett konkret och bra initiativ för att möta behovet av att utveckla nya hållbara drivmedel. Om produktionsanläggningen blir verklighet skulle det generera intresse och skapa möjligheter till sysselsättning, skatteintäkter, forskning, sektorsövergripande innovationer och kompetensförsörjning.

Vad krävs för att lyckas med inhemsk produktion av bioflygbränsle?

– Den största utmaningen är nog att hitta en aktör som vill kommersialisera idén, för detta krävs framförallt förutsägbarhet och möjlighet till avkastning. Det är viktigt att säkra tillgången på råvara och få alla tillstånd på plats. Oavsett resultat så kommer projektet synliggöra vilka utmaningar och flaskhalsar som finns, kunskap som vi kan ta med oss in i andra processer.

Vad är din vision för framtidens flyg?

– Flyget är alldeles nödvändigt för den regionala utvecklingen i Norrbotten, särskilt då vi är en region med stora avstånd. Det måste dock ställa om och bli klimatneutralt. Jag betvivlar att flygandet kommer minska med tanke på samhällsutvecklingen utan tror att flyget kommer att utgöra en ganska väsentlig del av vårt transportsystem under överskådlig framtid.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. Målet är att skapa förutsättningar för en god livsmiljö i Norrbotten.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: