Skip to main content
Foto: Snowgarden AB

Hallå där Fredrik Hansson, kommunalråd i Luleå kommun

Varför har ni valt att vara partner i samverkansplattformen TreePower?

– Skogsindustrin är viktig för Luleå och TreePower innebär en ny möjlighet att ta vara på skogliga restprodukter. Biobaserat flygbränsle är extra intressant med tanke på Luleå Airport och dess betydelse för regionen. Vi vill gärna vara en del av lösningen när flyget ställer om till fossilfrihet och möjliggöra klimatsmart resande för våra invånare. TreePower kan också bidra till kommunens klimatmål om minskade koldioxidsläpp.

Vad krävs för att lyckas med inhemsk produktion av bioflygbränsle?

– Till att börja med krävs en teknisk lösning som går att skala upp från teori till fullskalig produktion och ger en konkurrenskraftig produkt. Mycket hänger på att det finns långsiktiga politiska styrmedel som skapar förutsägbarhet och främjar övergången till fossilfria bränslen. Därför är det viktigt att bränslen tillverkade av skogliga restprodukter klassas som förnybara i hela EU.

Vad är din vision för framtidens flyg?

– Den tekniska utvecklingen är svår att förutse då det finns flera olika spår för att tackla klimatutmaningen. Förmodligen får vi se elflyg på kortare sträckor och flyg med biobränsle på längre sträckor.

– Luleå Airport har avgörande betydelse för Luleå och hela Norrbotten. Många branscher i näringslivet är beroende av flygplatsen eftersom den knyter samman oss med resten av Sverige. Behovet av en fungerade infrastruktur med en mix av olika transportslag ökar i takt med stora industrisatsningar och etableringar i Norrbotten.

Luleå är residensstad i Norrbottens län och kommunen har cirka 78 000 invånare. Älven, havet, skogen och malmen har format kommunen. Här finns bland annat en av landets största hamnar, flygplatsen Luleå Airport samt Luleå tekniska universitet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: