Skip to main content
Foto: Maria Fäldt

Hallå där Gunnar Eikeland, vd på Sparbanken Nord.

Varför har ni valt att vara partner till TreePower?

– Som regional sparbank vill vi bidra till platsens utveckling. Flyget är viktigt för regionen, men ifrågasatt ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi stöttar gärna projekt som kan förbättra förutsättningarna för en hållbar framtid. En potentiell etablering får sannolikt positiva effekter för det regionala näringslivet i form av tillväxt och utveckling som generar nya affärer.

Vad krävs för att lyckas med inhemsk produktion av bioflygbränsle?

– Det gäller att attrahera långsiktiga intressenter som är villiga att ta investeringen och risken. TreePower måste visa att det går att producera tillräckliga bränslevolymer till ett konkurrenskraftigt pris. Förmodligen krävs nya politiska styrmedel för att lokalproducerat bioflygbränsle ska bli lönsamt.

Vad är din vision för framtidens flyg?

– Branschen måste presentera en förnyelsebar lösning för flyget. Någon form av biobränsle är förstahandsalternativet. Jag är konservativ till eldrift, det är tekniskt möjligt men blir svårt på större flygplan. Det pågår många utvecklingsinitiativ samtidigt som flygbehovet har dämpats något till följd av pandemin och digitaliseringen, åtminstone tillfälligt.

Sparbanken Nord är en regional sparbank med 11 kontor och 60 miljarder kronor i affärsvolym. Banken stödjer samhällsutvecklingen och engagerar sig regelbundet i olika regionala utvecklingsprojekt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: