Skip to main content
Foto: Tomas Bergman.

Hallå där Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor på Luleå tekniska universitet.

Varför har ni valt att vara partner i samverkansplattformen TreePower?

– LTU är en av initiativtagarna till TreePower. Vi har länge bedrivit forskning om biodrivmedel så bioflygbränsle är ett intressant och naturligt utvecklingsområde för oss. Våra forskare i projektet undersöker bland annat frågor kopplade till teknologi och lokalisering för en produktionsanläggning.

Vad krävs för att lyckas med inhemsk produktion av bioflygbränsle?

– TreePower arbetar utifrån fem grundläggande byggstenar (råvara, teknologi, energi, lokalisering och marknad) – utmaningen är att få ihop alla delar till en helhet. För att industrin ska investera krävs förutsättningar för en långsiktigt lönsam affär. Det behövs politiska styrmedel som underlättar flygets klimatomställning och priset på bioflygbränsle måste vara konkurrenskraftigt. En viktig drivkraft är förslaget att reduktionsplikten för flygfotogen ska öka från 0,8 till 27 procent 2030.

Vad är din vision för framtidens flyg?

– Flyget är ett fantastiskt transportsätt som hjälper oss att resa långa avstånd på kort tid. Jag hoppas att vi hittar nya, kostnadseffektiva lösningar som möjliggör en grön omställning och klimatsmart flygande. Det finns flera intressanta teknikspår, fördelen med bioflygbränsle är att det kan användas direkt i befintlig fordonsflotta. Sedan är det viktigt att tänka på att förutsättningarna för flygets omställning varierar i olika delar av världen.

Luleå tekniska universitet (LTU) är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Universitet har cirka 1700 anställda och 17 000 studenter. Forskningen bedrivs i nära samarbete med ledande industrier och internationella universitet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: