Filter

Treepower deltog på tcbiomass 2022 i Denver

TreePower deltog på tcbiomass 2022 i Denver, USA. Fredrik Granberg från Luleå tekniska universitet (LTU…

Vätgas kan öka potentialen för bioflygbränsle

Det mest intressanta teknikspåret som TreePower utreder är konvertering av biomassa till jetbränsle genom förgasning…

Framtidens flygande i Norrbotten

Den 17 mars anordnade TreePower tillsammans med Region Norrbotten konferensen ”Framtidens flygande i Norrbotten”. Flygplatschefer,…

Hallå där Jörgen Andersson-Strand, vd hos PiteEnergi

Varför har ni valt att vara partner i samverkansplattformen TreePower? – För ett innovativt energibolag…

Hej, Ulf Westerberg innovationsledare på Piteå Science Park

Ulf Westerberg. Foto: Martin Fryklund Piteå Science Park arbetar nära forskningsinstitut och akademi för att…

Många parametrar ska stämma vid valet av lokalisering

Fredrik Granberg. Foto: Jimmy Edlund, Burban Studios TreePower arbetar utifrån fem grundläggande byggstenar, varav en…

TreePower kartlägger marknaden för hållbart flygbränsle

Henrik Littorin, konsult inom hållbart flyg, har gjort en kartläggning av marknadsförutsättningarna för hållbart flygbränsle…

Den skogliga debatten sätter klimatomställningen på paus

Skogen är en utpekad resurs för den gröna omställningen, men den skogliga debatten som förs…

En snabb, leveranssäkrad och biobaserad omställning för flyget

TreePower och BioFuel Region har tagit fram ett gemensamt position paper för en snabb, smart…

Röster från våra partners

Foto: Maria Fäldt Anders Lundkvist, kommunalråd i Piteå kommun Piteå kommun ligger i Norrbottens län…

EU:s taxonomi otydlig om bioflygbränsle

Den 20 november presenterade EU-kommissionen sitt utkast på en ny taxonomi, EU:s klassificeringssystem för hållbara…

Röster från våra partners

Ann-Britt Edfast, forsknings- och utvecklingschef, Sveaskog Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Bolagets kärnverksamhet är skogsförvaltning…