Skip to main content

Byggsten: 

Marknad

Utöver de tekniska aspekterna undersöker TreePower förutsättningarna för kommersiell tillverkning av bioflygbränsle ur ett vidare perspektiv. Genom en analys av utgångspunkter och möjliga scenarier för marknad.

Skapa en offentlig efterfrågan genom att ägaranvisningar och de offentliga bolagens samhällsuppdrag revideras genom krav på inblandning av bioflygbränsle i sitt tjänsteresande med flyg. Likt Swedavia gör.

Frigörandet av nödvändiga volymer råvara för biobaserad bränsleproduktion genom finansiellt stöd och industriell energrieffektivisering i industriella sidoströmmar där skogliga och skogsindustriella sidoströmmar används som primära energibärare vid produktion av ånga, värme och elkraft.

Investera i nya och befintliga forskningsplattformarsom arbetar med teknikutveckling av bioflygbränsle. Ge statligt finansieringsstöd och förlängda projekttider för inhemsk teknikutveckling. Från boom till minskat flygande, minskade intäkter och minskat behov förändrade beteenden(?)

Säkerställa en fortsatt god tillgänglighet i hela landet. Staten måste säkerställa att det dyrare priset på bioflygbränsle inte får gå ut över biljettpriserna på redan dyra inrikesbiljetter.

Öronmärka flygskatten för satsningar på inhemsk produktion av bioflygbränsle för att möjliggöra för flygbolagen att uppnå klimatmålen mer effektivt.

Lagar och regler kring producentansvar bör ses överså att de inte försvårar eller förhindrar för tilltänkta investeringar/initiativ av producera bioflygbränsle.

Fortsätt och möjliggör reduktionsplikten genom säkrad inhemsk produktion. Så länge prisgapet mellan det fossila bränslet och bioflygbränslet är stort behövs stödåtgärder för ökade volymer och inhemskt utbud.

Främja inhemska produktionssätt av bioflygbränsle som inte använder sig av palmolja eller andra miljöskadliga produkter/råvaror.

Tillgång till energi– mer av den gröna energi som produceras i Norrbotten måste stanna här. Här behövs den till tilltänkta investeringar, och dessutom sparar vi effekt när vi förbrukar energin där den produceras.

Utöver de tekniska aspekterna undersöker TreePower förutsättningarna för kommersiell tillverkning av bioflygbränsle ur ett vidare perspektiv. Genom en analys av utgångspunkter och möjliga scenarier för marknad.

Skapa en offentlig efterfrågan Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Utöver de tekniska aspekterna undersöker TreePower förutsättningarna för kommersiell tillverkning av bioflygbränsle ur ett vidare perspektiv. Genom en analys av utgångspunkter och möjliga scenarier för marknad.

Skapa en offentlig efterfrågan Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: