Nyheter & Press

Händelse
8 juni, 2021

Stort intresse för TreePower hos skogsprogrammet

Den 23 april höll TreePower en presentation för programrådet för Norrbottens regionala skogsprogram på temat innovativa produkter från skogsnäringen. På mötet medverkade en rad skogliga intressenter såsom skogsägare, sågverk, besöksnäring,…
Energi
8 juni, 2021

Visste du att

... den årliga produktionen av fjärrvärme i Norrbotten och norra Västerbotten uppgår till 3700 GWh, varav ungefär 1510 GWh kommer från biobränslen? I TreePower undersöker vi möjligheten att nyttja delar…
Partners
8 juni, 2021

Röster från våra partners

Foto: Tomas Bergman Luleå tekniska universitet (LTU) är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Universitet har cirka 1700 anställda och 17 000 studenter. Forskningen bedrivs i nära samarbete…

Kontakt

Carl Wangel

Projektchef TreePower och marknadschef, Luleå Business Region (tjänstledig)

EMAIL: carl.wangel@luleabusiness.se
TELEFON: +46 70 392 88 07

Helena Holmgren

Projektledare, Luleå Business Region AB

EMAIL: helena.holmgren@luleabusiness.se
TELEFON: +46 70-377 04 18

Ulf Westerberg

Innovationsledare, Piteå Science Park

EMAIL: ulf.westerberg@piteasciencepark.se
TELEFON: +46 70 537 22 00

Fredrik Granberg

Project Manager, Luleå tekniska universitet

EMAIL: fredrik.granberg@ltu.se
TELEFON: +46 70 672 77 43