Skip to main content

Vad är TreePower?

TreePower ska under tre år utveckla de förutsättningar som behövs för att starta en storskalig kommersiell inhemsk produktion av bioflygbränsle i Norrbotten, baserat lokala skogliga restprodukter och förnybar el. Projektet är ett samarbete mellan flera aktörer som tillsammans arbetar för att nå det långsiktiga målet – ett fossilfritt inrikesflyg till 2030 och ökad sysselsättning och tillväxt i Norrbotten.

Bakgrund

Flyget är ett viktigt och nödvändigt transportmedel för dagens internationella och exportberoende näringsliv, inte minst i Sveriges norra delar. Sverige ska samtidigt bli klimatneutralt till 2045, och flygbranschen har som mål att det svenska flyget ska vara fossilfritt till 2030.

Bioflygbränsle har en viktig roll att spela i arbetet mot ett fossilfritt svenskt flyg, men idag saknas det hållbara innovations- och business case för bioflygbränsle som har tillräcklig produktionskapacitet och lönsamhet.

I Norrbotten finns betydande potential att utveckla och etablera storskalig produktion av bioflygbränsle, eftersom såväl råvaran som kunskapen om den skogliga värdekedjan och förnybar energi redan finns på plats.

Om projektet

TreePower ska skapa förutsättningar för att utveckla och starta upp kommersiell, storskalig inhemsk produktion av bioflygbränsle i Norrbotten. Med små och medelstora företag inom skogsindustrin och energisektorn, samt teknikleverantörer, som huvudmålgrupp ska projektet vara en bidragande faktor i nationella flygbranschens mål – ett fossilfritt inrikesflyg fram till 2030.

Utgångspunkten ligger i regionens specifika förutsättningar och den skogliga värdekedjan, då det är den som skapar förutsättningar för tillkommande biobaserad industri.

Med en tydlig samhandling inom värdekedjan kan konsekvenser av att frigöra biomassa ur industriella sidoströmmar till en ny typ av användning hanteras samtidigt som rätt förutsättningar skapas för bland annat systemintegration med befintlig industri.

Projektet välkomnar samhandling med andra regionala, nationella och internationella värdekedjor, vilka kan agera som potentiella  utvecklingspartner och framtida kunder till den biobaserade industrins värdekedja. TreePower ämnar att ta tillvara på affärsidéer, entreprenörer, teknikleverantörer och finansiering som finns såväl regionalt som globalt.

Projekt-
organisation

Luleå Business Region leder och koordinerar arbetet samt skapar intresse på relevanta arenor, bygger partnerskap, bidrar till att stimulera efterfrågan, ökar kunskapsutbyte i regionen, samt identifierar och utvecklar synergier utifrån ett industriellt perspektiv. Luleå och Piteå kommun är samverkansparter som agerar som både finansiärer och styrgruppsmedlemmar.

Piteå Science Park deltar med kunskaper kring skogsindustrin och sin relation till klusterinitiativet Bothnia Bioindustries Cluster (BOBIC) som man faciliterar. Luleå tekniska universitet bidrar med expertkompetens inom energiområdet, utvecklar tekniska lösningar och samarbetar med industrin, akademin och offentliga myndigheter för att säkerställa nödvändiga forskningsinsatser.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: