Skip to main content
Ulf Westerberg, innovationsledare Piteå Science Park

Hållbara transporter – en förutsättning för en grön framtid

Vi står mitt i en enorm förändring när det gäller hur vi rör oss och flyttar varor runt i världen. De flesta av våra fordon drivs fortfarande av fossila bränslen, vilket belastar vår miljö med skadliga koldioxidutsläpp. En tydlig förändring kan vi redan se inom persontrafiken med ökande antal elbilar i svenska hem. Men nu står vi inför en särskild utmaning när det gäller att hitta hållbara lösningar för att transportera stora mängder gods och varor. Det är en kritisk komponent i vår övergång mot en mer hållbar framtid. Därför blir jag glad över nyheten om det första metanoldrivna fartyget Laura Maersk. Med ytterligare 25 metanolfartyg beställda har rederiet därmed tagit ett stort och viktigt steg mot netto noll växthusgasutsläpp. Det inspirerar!

I Norrbotten, där avstånden är stora och industrin är starkt kopplad till råvaror och export, är transportbehovet särskilt komplicerat. Samtidigt genomgår industrin en grön omvandling som kräver att transportlogistik anpassas för hållbarhet. Med persontrafik är det relativt enkelt att gå över till eldrivna fordon, men när det gäller arbetsfordon, fartyg och flyg är utmaningen avsevärt större. Vi behöver hållbara alternativ till fossila bränslen på lång sikt.

För att förstå de regionala kraven på hållbara transporter har projektet ”Hållbara drivmedel i norr” inletts. Jag och mina kollegor har börjat samla in information från de större regionala transportinköparna för att bättre förstå behoven och deras syn på framtiden. Även om alla svaren ännu inte är klara, är det tydligt att behovet är stort och väntas växa i takt med planerade investeringar i regionen.

Det finns flera vägar att utforska i övergången till hållbara transporter, inklusive elektrifiering och användning av vätgas. Dessa alternativ kräver dock en betydande omstrukturering och ökade elresurser. Andra möjliga lösningar är hållbara drivmedel som kan tillverkas från biomassa eller grön koldioxid och vätgas, ibland i kombination. Projektet som vi nu kommit igång med är inriktat på just det, att säkerställa tillgång till nödvändiga råvaror för att kunna producera den typen av drivmedel.
Den största utmaningen är att vårt energisystem är komplext sammankopplat, inklusive elproduktion, värme och bränsle. Om vi vill ställa om både industrin och transportsystemet till hållbara alternativ, måste vi se till att vi har tillräcklig elproduktion i norra Sverige, och ibland importera el utifrån. Vi kan inte behandla hållbara transporter som en isolerad fråga och lösning, det är en del av ett större energisystem som påverkar hela samhället. För att uppnå en hållbar framtid måste alla aktörer tänka på helheten, identifiera utmaningar och möjligheter och samarbeta för att bygga en mer hållbar framtid för kommande generationer. Risken är annars att vi använder våra resurser ineffektivt och inte når våra mål för en grönare framtid.

/Ulf Westerberg, innovationsledare Piteå Science Park

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: