Skip to main content

Ulf Westerberg. Foto: Martin Fryklund

Piteå Science Park arbetar nära forskningsinstitut och akademi för att driva utvecklingen av Piteås starka profilområden: kulturella och kreativa näringar, cleantech och högteknologiska material.

Varför har ni valt att vara partner i samverkansplattformen TreePower?

– Piteå Science Park koordinerar klusterinitiativet Bothnia Bioindustries Cluster (BOBIC) som undersöker möjligheterna att höja förädlingsvärdet från sidoströmmar i den skogliga värdekedjan (olika typer av biomassa). Idag används dessa sidoströmmar främst som energibärare i industrin eller för att producera fjärrvärme, kanske kan delar istället användas för att tillverka bioflygbränsle i framtiden?

Vad krävs för att lyckas med inhemsk produktion av bioflygbränsle?

– TreePower bygger ett business case baserat på fem byggstenar: råvara, energi, teknologi, lokalisering och marknad. Byggstenarna hänger ihop, alla behövs och är lika viktiga.

Vad är din vision för framtidens flyg? – Flyget måste bli mer effektivt och hållbart totalt sett. Det handlar framförallt om att ställa om till fossilfrihet men också att inte flyga i onödan. Till exempel har digitaliseringen visat att vissa affärsresor kan ersättas av möten på distans. Sedan är det viktigt att skilja på regionalt, nationellt och internationellt flyg. Vilken teknik som kommer att användas i framtiden beror på utvecklingen och vad som är klokast ur ett LCA-perspektiv, sannolikt blir det en kombination av biodrivmedel, el och vätgas.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: