Skip to main content

Det mest intressanta teknikspåret som TreePower utreder är konvertering av biomassa till jetbränsle genom förgasning följt av Fischer-Tropsch-processen. Vid förgasningen går dock en del av råvaran förlorad då den omvandlas till grön koldioxid.

Genom att tillföra extra vätgas skulle man kunna minska mängden råvara som går förlorad som koldioxid vid tillverkningsprocessen och därmed öka verkningsgraden, vilket betyder att mängden produkt som kan utvinnas från biomassan ökar.

– Om vätgasen kan framställas till ett attraktivt pris kommer även den ekonomiska kalkylen att påverkas positivt. Utmaningen är det krävs stora mängder el för att producera all vätgas som behövs, säger Fredrik Granberg, Project Manager på Luleå tekniska universitet och ansvarig för byggstenen teknologi i TreePower.

TreePower utreder också hur ett bioraffinaderi kan integreras med befintliga industrier såsom ett massabruk eller ett kraftvärmeverk. Vilka blir synergieffekterna vid en sådan lösning?

– Vi ser helt klart ekonomiska fördelar med att integrera biobränsleproduktion med befintliga processer. Inte minst tack vara möjligheterna att samordna råvarulogistik och samnyttja system för processånga, kylvatten, eventuell möjlighet till avsättning till fjärrvärme etc. Det finns givetvis även många utmaningar såsom platsutrymme, ökning av transporter och tillgång till elkraft, säger Fredrik Granberg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: