Skip to main content

Introduktion: Under våren 2023 genomfördes ett slutseminarium för det initiala projektet Treepower. Slutsatser och förutsättningar har utretts under tre år och här redovisas resultatet i en kort version. Treepower som initiativ för att skapa hållbara transporter fortsätter genom projektet Hållbara drivmedel i norr.

Går det att producera bioflygbränsle på skogens restprodukter i stor skala i Norrbotten? Och hur ser förutsättningarna ut att driva ett business case? Under TreePowers slutseminarium på Kulturcentrum Ebeneser i Luleå redovisades resultatet och representanter från olika delar av det hållbara flygbränslets värdekedja deltog i ett panelsamtal på scenen.

Luleå Business Region har under tre år koordinerat projektet TreePower som undersökt vilka förutsättningar som behövs för att starta en storskalig kommersiell inhemsk produktion av bioflygbränsle i Norrbotten, baserat lokala skogliga restprodukter och förnybar el. Men varför har vi gjort detta då? En av anledningarna är att flygbranschen satt målet att vara helt fossilfria år 2050. Vi har långa avstånd och flyget, som idag står för 3 % av hela världens Co2-utsläpp, är ett nödvändigt transportmedel. 

Två platser i Norrbotten pekas ut

I Norrbotten finns en stor mängd råvara som skulle kunna cirkulärt omvandlas till bränsle, men hur långt har teknologin kommit och hur ser energisituationen ut? Finns lämpliga ställen i Norrbotten för en bioflygbränsleanläggning? Dessa grundstenar har projektet undersökt och samtidigt letat de rätta grundförutsättningarna att bygga ett business case. Projektet har undersökt fem byggstenar; råvara, energi, teknologi, lokalisering och marknad. Resultat visar att det finns goda förutsättningar för att börja producera bioflygbränsle i Norrbotten där två platser pekas ut som extra intressanta som bioflygbränsleanläggningar; Karlsborg i Kalix och Haraholmen i Piteå.

https://www.youtube.com/watch?v=P59-IKxQNXg

Om TreePower

TreePower är ett samarbete mellan flera finansiärer och aktörer som tillsammans arbetar för att nå det långsiktiga målet – ett fossilfritt inrikesflyg till 2030 och ökad sysselsättning och tillväxt i Norrbotten. Dessa är: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sveaskog, Norra Skog, Luleå kommun, Piteå kommun, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Luleå Energi, PiteEnergi, SAS.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: