Skip to main content

För några veckor sedan genomfördes European Hydrogen Week i Bryssel. Med på plats var ett flertal aktörer från Norrbotten och Västerbotten som tillsammans hade en gemensam monter med syfte att sprida kännedom om norra Sverige och skapa bättre förutsättningar för den gröna industriomställningen som sker i norra Sverige. Delegationen från norr fick stor uppmärksamhet och utrymme genom bland annat rundabordssamtal och nätverksevent.

Att som representant från Piteå Kommun och Piteå Science Park fått medverka i norra Sveriges gemensamma monter under EU Hydrogen Week har varit nyttigt, lärorikt och berikande. Den gröna industritransformation som sker i norra Sverige är väldigt kopplad till vätgas. Det gäller inte bara gruvor och stålverk, som de flesta känner till, utan det är lika relevant för att tillverka drivmedel av vätgas och den koldioxid som skapas i de pannor som förbränner olika typer av biomassa, hos skogsindustrin eller vid separata industriella biopannor.

Vätgasen är således intressant och relevant för stora delar av Norrbotten och Västerbotten, men den kräver tillgång till stora mängder fossilfri elproduktion. Av den anledningen så har det varit mycket intressant att vara med i en delegation som omfattar företag, forskningsinstitut, akademi, Regioner, Kommuner och myndigheter. Vi har haft väldigt intressanta interna dialoger.

Att sedan kombinera det med spännande dialoger genom att besöka utställare på mässan och att ta emot besök utifrån i montern har gett en väldigt bra bild kring såväl möjligheter som utmaningar kring den transformation som vi står inför. Rundabordssamtalen hos North Sweden European Office med beslutsfattare på EU-nivå var också mycket intressant. De lagar och delegerade akter som nu kommer inom ”Fit for 55”-paketet kommer till stor del att påverka Norrbotten, såväl med möjligheter som utmaningar och det är väldigt viktigt att vi implementerar dessa på ett sätt som fungerar i praktiken. De myndigheter som ansvarar för detta har ett stort ansvar.

European Hydrogen Week har varit en framgångsrik plattform för Norrbotten och Västerbotten. Genom vår gemensamma satsning har vi inte bara skapat internationell uppmärksamhet kring den gröna omställningen i norra Sverige, utan även etablerat starka partnerskap. Det starka intresset för vår monter och rundabordssamtal stärker vår övertygelse om Norrbotten och Västerbottens centrala roll i den globala vätgasutvecklingen. Med deltagande från 21 olika aktörer har vi inte bara utbytt insikter utan också positionerat regionerna som ledande inom gröna energilösningar.

Slutsummeringen är att det var en mycket bra vecka i Bryssel, med en hel del nya kontakter att jobba vidare med för utvecklingen av Piteå och norra Sverige.

Ulf Westerberg, innovationsledare Piteå Science Park

Leave a Reply

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Som prenumerant på TreePowers nyhetsbrev får du information om aktuella händelser och framsteg, samt inbjudningar till event.

Ange E-postadress: